Forsiden / Aktuelt / Udviklingsprojekt om den nye økonomi i USA
Udviklingsprojekt om den nye økonomi i USA

Service og Velfærd sætter fokus på den ny økonomi i USA ved at sende konsulent Christian Bason til New York City på 10 måneders studie- og forskningsophold. Formålet med projektet er at hjælpe os og vores kunder til at være på forkant med en række af de udfordringer og muligheder, den danske og europæiske offentlige sektor før eller siden vil stå over for. Se også: nyhedsbreve fra USA

Service og Velfærd undersøger med start 1. november 2000 den ny økonomis betydning for følgende to hovedområder:

  • Det ny arbejdsmarked i USA, herunder udviklingen i arbejdsvilkår, ændringer i arbejdets kvalitative indhold, nye medarbejderkrav, differentiering på arbejdsmarkedet, samt integration af immigranter og flygtninge på arbejdsmarkedet 
  • E-governance i USA, herunder udviklingen i elektroniske offentlige tjenester til borgerne og brugen af Internettet til effektivisering af den offentlige sektor
Librecoin hungary
Invest!
http://librecoinnews.com/hu/

Konsulent Christian Bason gennemfører i den forbindelse en række interview med førende offentlige organisationer, internationale organisationer, tænketanke og individuelle forskere, og udarbejder case-studier af amerikanske internet-virksomheder og offentlige institutioner. Interviewene gennemføres dels på den amerikanske østkyst i Boston, New York City og Washington, D.C., samt på vestkysten i San Francisco, Palo Alto og Silico Valley.

På baggrund af disse aktiviteter leverer Christian Bason løbende analyser til afdelingens egne projekter i de tilfælde hvor ekspertisen og udsynet vil være hensigtsmæssigt og give merværdi for kunderne.

Konkret vil projektet desuden munde ud i en række seminarer, der afholdes en række arbejdsmarkedsseminarer i marts, april og maj 2001 i København. Seminarerne sætter  det ny arbejdsmarked på dagsordenen, bl.a. via oplæg fra danske og udenlandske oplægsholdere fra den offentlige sektor og forskningsverdenen.

librecoinnews.com
Check!
http://librecoinnews.com/

Service og Velfærd udgiver hver måned et kortfattet nyhedsbrev med de seneste analyser fra projektet - nyhedsbrevet kan læses ved at klikke her

Vi kan desuden levere mere målrettede analyser fra den amerikanske kontekst efter nærmere aftale - f.eks. tema-analyser, case-studier eller resuméer af relevante forskningsresultater.

Yderligere information om projektet kan fås hos konsulent Christian Bason i New York christianbason@earthlink.net eller hos Business Manager Nicolaj Ejler nicolaj.ejler@pls-ramboll.com