Forsiden / Aktuelt / Arbejdsmarkedsseminarer 2001
Seminarer om arbejdsmarkedet, foråret 2001

PLS RAMBØLL Management inviterer til en seminarrække med fokus på arbejdsmarkedet og udviklingen af dansk arbejdsmarkedspolitik.

| Tilmelding |

PLS RAMBØLL Management gennemfører analyser af arbejdsmarkedsforhold for kunder i både Danmark og i udlandet - lokalt og regionalt for kommuner, amter og AF-regioner; nationalt for styrelser, ministerier og interesseorganisationer; på praksisniveau for projekter, uddannelses-institutioner m.v. og internationalt for EU Kommissionen, Verdensbanken, FN og Nordisk Råd.

Vi ønsker at bidrage til udviklingen af den aktive arbejdsmarkedspolitik ved at nyttiggøre vores erfaringer og lægge op til en udviklingsorienteret debat samt erfaringsudveksling blandt aktører på området.

Vi har derfor planlagt tre seminarer i foråret 2001, hvor vi sætter fokus på tre temaer:


Tidlig identifikation af langtidsarbejdsløse: Hvordan kan indsatsen styrkes?
PLS RAMBØLL Management har udført et stort studie for EU Kommissionens DG Employment and Social Affairs af alle medlemlandes systemer til tidlig identifikation af ledige med højrisiko for at blive langtidsledige. Tidlig identifikation øger såvel kvalitet som effektivitet i indsatsen over for grupper med et særligt behov for en tidlig indsats.

Problemstillingen gives høj prioritet af EU Kommissionen, der ønsker at anvende resultaterne til at etablere en dialog med medlemslandene om, hvordan indsatsen kan styrkes.

Seminaret diskuterer emner som:

 • Hvilke faktorer er typisk afgørende for den enkelte lediges risiko for længerevarende ledighed?
 • Hvordan kan interviewprocessen med de ledige styrkes og hvordan kan regionale statistikker indgå mere systematisk i vurderingen af risikoen for langtidsledighed?
 • Er det realistisk at bruge avancerede statistiske modeller til at fastslå den enkeltes
  ledighedsrisiko?

På seminaret præsenteres best-practice erfaringer fra EU's medlemslande og USA via oplæg fra Konsulent Peter Sidelmann og Konsulent Christian Bason, der har været daglig projektleder på ovennævnte projekt og som i år er udstationeret i New York for PLS.

Desuden redegør Regionschef Jan Hendeliowitz, AF-Storstrøm, for erfaringerne med et netop afsluttet forsøgsprojekt, der har fokuseret på at kortlægge og systematisere de individuelle faktorer, der er afgørende for den enkeltes ledighedsrisiko.

Oplægsholdere: 
Regionschef Jan Hendeliowitz, AF-Storstrøm
Konsulent Peter Sidelmann, PLS RAMBØLL Management
Konsulent Christian Bason, PLS RAMBØLL Management

Tidspunkt: 
Fredag den 16. marts 2001

Det nye arbejdsmarked i den nye økonomi: Konsekvenser og udfordringer
Arbejdsmarkedet er inde i en brydningstid, hvor betydningen af den nye økonomi og nye arbejdsformer samt den øgede differentiering og social eksklusion diskuteres.

Seminaret belyser bl.a.:

 • De drivkræfter, der i dag forandrer arbejdsmarkedet og konsekvenserne for den måde, vi arbejder på samt sammenhængen mellem arbejde og fritid
 • Hvad forstår vi med begrebet "Det nye arbejdsmarked"
 • Hvem får kvalitativt nye muligheder ved denne udvikling?
 • Hvilke konsekvenser får det for organisation og ledelse i den offentlige og private sektor i de kommende år?

Seminaret omfatter oplæg fra Chefkonsulent i PLS Agi Csonka, der har skrevet Ph.D. afhandling om indholdet og konsekvenserne af nye fleksible ledelses- og arbejdsorganisationsformer. Hun har endvidere deltaget i arbejdsministerielle udvalg, bl.a. i arbejdsgruppen om Den 3. Gruppe.

Marie-Louise Knuppert, LO-sekretær, vil fokusere på den nye økonomis betydning for arbejdsmarkedets udvikling og fagbevægelsens rolle. Marie-Louise Knuppert har bl.a. været ansvarlig for LO's nye publikation om emnet.

Tine Andersen, Manager i PLS, vil redegøre for betydningen af det nye arbejdsmarked for forskellige kategorier af medarbejdere, herunder hvordan arbejdsstyrkens sammensætning og kvalifikationer matcher de nye kompetencekrav.

Endelig vil Konsulent Christian Bason, som er udstationeret for PLS i New York, belyse de seneste tendenser på arbejdsmarkedet i USA.

Oplægsholdere: 
LO-sekretær Marie-Louise Knuppert
Manager Tine Andersen, PLS RAMBØLL Management
Chefkonsulent Agi Csonka, PLS RAMBØLL Management
Konsulent Christian Bason, PLS RAMBØLL Management

Tidspunkt: 
Fredag den 20. april 2001

Effektevalueringer af arbejdsmarkedsindsatser: Hvordan, hvad virker - og hvordan bruges de?
Arbejdsmarkedsområdet er et af de policy-områder, hvor resultatmålinger og effektevalueringer har været anvendt i længst tid inden for offentlig forvaltning i Danmark. Indsatsen er dog præget af, at det er meget vanskeligt at måle effekter af aktivering og aktiv arbejdsmarkedspolitik.

Seminaret sætter fokus på:

 • Hvordan det er muligt at foretage effektevalueringer i den praktiske verden, hvor anvendelsesværdi og hurtig vidensopsamling er i centrum
 • Hvilke krav stilles der til de opgørelsesmetoder, som anvendes, når der ikke er tid til at vente flere år på forskningsresultater, eftersom indsatsen konstant skal justeres og dirigeres i nye retninger i takt med arbejdsmarkedets udvikling
 • De forskellige anvendte metoder i Danmark og i udlandet samt deres anvendelsesværdi for de relevante myndigheder og politikere lokalt, regionalt og nationalt

Seminaret vil byde på oplæg fra Manager Tine Andersen samt Business Manager i PLS RAMBØLL Management, Nicolaj Ejler. Begge har gennemført adskillige effektanalyser for bl.a. AF-regioner, Arbejdsmarkedsstyrelsen og EU Kommissionen.

Ekstern oplægsholder vil være Specialkonsulent Bo Hammer, Arbejdsministeriet, der står bag den meget omtalte effekt-rapport om aktiveringsindsatsen fra foråret 2000 - den hidtil mest omfattende effektanalyse i Danmark og det meste af Europa. Rapporten er netop udkommet på engelsk.

Oplægsholdere: 
Specialkonsulent Bo Hammer, Arbejdsministeriet departementet
Afdelingsleder Nicolaj Ejler, PLS RAMBØLL Management
Manager Tine Andersen, PLS RAMBØLL Management

Tidspunkt: 
Fredag den 18. maj 2001

 

Fælles for de tre seminarer:
Seminarerne baseres på en kombination af oplæg fra PLS RAMBØLL Management og eksterne oplægsholdere samt diskussion blandt deltagerne.

Målgruppe
Alle med interesse for arbejdsmarkedspolitik og -analyse samt mulighederne for at udvikle den aktive arbejdsmarkedspolitik.

Seminarsted
Alle tre seminarer finder sted fra kl. 10.00-15.00 i stormagasinet A.C. Illum, Konferenceafdelingen på 4. sal, Østergade 52, 1001 København K, tlf. 3318 2800.

Pris
Kr. 2.000 ekskl. moms pr. seminar. Deltagelse i alle tre seminarer er kr. 5.000 ekskl. moms. Prisen dækker deltagergebyr, materialer og frokost.

Tilmelding
Du bedes benytte vedlagte tilmeldingsblanket, som du kan faxe til PLS RAMBØLL Management, att.: Ann Elmer, på fax nr. 33 97 82 33, eller sende med posten.

Information
Yderligere information om seminarerne kan fås ved henvendelse til Sekretær Ann Elmer på tlf. 33 97 81 86 eller e-mail ann.elmer@pls-ramboll.com

| Tilmelding |