Forsiden / Aktuelt / Kurser - Styring af IT i den offentlige sektor
Kurser
- vedr. styring af IT i den offentlige sektor

Den offentlige sektor skal senest i år 2003 yde Nordens bedste og mest effektive service ved hjælp af digital forvaltning, jf. IT-handlingsplanen "Det digitale Danmark" fra 1999. Det er en offensiv og rigtig ambition. Det forudsætter imidlertid en målrettet og styret indsats, og kræver bl.a. et generelt kompetenceløft på IT området.

PLS RAMBØLL Management har derfor udviklet en kursusrække skræddersyet til styring af IT i den offentlige sektor. Kurserne bygger bl.a. på vores mangeårige erfaringer som IT rådgiver for offentlige institutioner, og kurserne er målrettet offentlige ledere og deres nærmeste medarbejdere.

Underviserne er meget erfarne konsulenter fra PLS RAMBØLL Management, der alle har undervisningserfaring og har virket som proceskonsulenter.

Kurserne afholdes i et samarbejde med Danmarks Forvaltningshøjskole, der har en fremtrædende position inden for efter- og videreuddannelse af offentlige ledere,

Kursusoversigt

Organisering af IT-ressourcer i offentlige virksomheder
IT-strategi i offentlige virksomheder
Ledelse af offentlige IT-projekter
IT-anskaffelser i offentlige virksomheder

Kalender/tilmelding
I vores kursuskalender kan du se, hvornår de enkelte kurser afholdes.
Når du har fundet det rigtige kursus, kan du foretage tilmelding.

Specialkurser
Vi tilbyder desuden specialkurser tilpasset den enkelte virksomheds behov.
Kontakt os for nærmere aftale.

Kontaktpersoner
For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Bjarne Bertelsen eller kursussekretær Helle Andersen
PLS RAMBØLL Management, tlf. 89 44 78 00.