PLS RAMBØLL Management sætter dagsordenen med to nye analyser

PLS RAMBØLL Management har i samarbejde med Børsens Nyhedsmagasin gennemført et projekt om den nye økonomi, som består af to dele:

  • Rapporten "Danmark.com - Kortlægning af de danske internetpionerer" kortlægger de mange nye internetvirksomheder i Danmark. Vi fandt flere end 5.000 danske internetvirksomheder og over 1.300 indgår i undersøgelsen, der blandt andet viser vækst og vindertræk i den nye økonomi - og afliver en række myter om internetvirksomhederne.
    Læs mere ...
  • Rapporten "Frontløberlandene i den nye økonomi - Benchmarking af Danmark.com" sætter fokus på Danmarks internationale position som nation i den nye økonomi. Rapporten sammenligner 10 OECD lande og bygger på kvalitative vurderinger fra 169 internationale eksperter samt et stort statistisk datamateriale.
    Læs mere ...

Projektets resultater blev præsenteret på konferencen 'Den nye økonomi - en konference om digital konkurrence', den 9. oktober 2000.

Projektet er sponsoreret af Forskningsministeriet, Erhvervsministeriet, Oracle, 2M Invest og Post Danmark.

Kommentarer, spørgsmål og andet - kontakt:
Underdirektør Søren Brøndum mailto:soren.brondum@pls-ramboll.com eller 
konsulent Jakob Munk Nielsen